Izjava o varstvu osebnih podatkov

 

1. Najpomembnejše vsebine o varstvu podatkov

 

Splošne informacije

 

Splošne informacije služijo kot enostaven pregled, kaj se dogaja z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete naše spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, s katerimi vas je mogoče identificirati kot osebo. V Izjavi o varstvu osebnih podatkov pod tem besedilom si lahko preberete več o varstvu osebnih podatkov.

 

Zbiranje podatkov na našem spletnem mestu

 

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tem spletnem mestu?

Na tem spletnem mestu podatke obdeluje upravitelj spletnega mesta. Njegovi kontaktni podatki so navedeni v pravnih obvestilih tega spletnega mesta.

 

Kako zbiramo vaše podatke?

Zbiramo tiste podatke o vas, ki nam jih vi posredujete. To so lahko npr. podatki, ki ste jih vnesli v kontaktni obrazec.

 

Druge podatke samodejno zabeležijo naši IT-sistemi, ko obiščete spletno mesto. To so predvsem tehnični podatki (npr. kateri spletni brskalnik in operacijski sistem uporabljate ali čas obiska spletnega mesta). Zbiranje podatkov se začne samodejno izvajati, takoj ko obiščete spletno mesto.

 

Zakaj uporabljamo vaše podatke?

Del podatkov se zbira za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabljajo za analizo vaših navad kot uporabnika.

 

Katere pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Kadarkoli lahko brezplačno zahtevate informacije o izvoru, prejemniku in namenu obdelave vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo. Prav tako imate pravico popraviti te podatke, jih blokirati ali izbrisati. Če želite to storiti ali imate dodatna vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko kadarkoli stopite v stik z nami na naslovu, ki je naveden v pravnih obvestilih. Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

 

V določenih pogojih lahko zahtevate tudi omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Za več informacij glejte oddelek »Pravica do omejitve obdelave« Izjave o varstvu osebnih podatkov.

 

Orodja za analizo in orodja zunanjih ponudnikov

 

Ko obiščete naše spletno mesto, lahko ocenjujemo vaše navade med brskanjem po spletu. To nam omogočajo predvsem piškotki in tako imenovani programi za spletno analizo. Analiza vaših navad med brskanjem se praviloma izvaja anonimno; z informacijami o brskanju ni mogoče odkriti vaše identitete. To analizo lahko zavrnete ali preprečite njeno izvajanje, tako da ne uporabljate določenih orodij. Za podrobnosti glejte Izjavo o varstvu osebnih podatkov spodaj.

 

Analizo lahko zavrnete. V tej Izjavi o varstvu osebnih podatkov vas obveščamo o tem, kako lahko nasprotujete analizi.

 

2. Splošna obvestila in obvezne informacije

 

Varstvo podatkov

 

Ščitenje vaših osebnih podatkov je zelo pomembno za upravitelje teh strani. Vaše osebne podatke obdelujemo na zaupen način in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu osebnih podatkov ter to Izjavo o varstvu osebnih podatkov.

 

Kadar uporabljate to spletno mesto, se izvaja shranjevanje različnih osebnih podatkov. Osebni podatki so podatki, s katerimi vas je mogoče identificirati kot osebo. V spodnji Izjavi o varstvu osebnih podatkov je pojasnjeno, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabimo. Vsebuje tudi obrazložitev, kako in s katerim namenom se to izvaja.

 

Opominjamo vas, da se lahko med prenašanjem podatkov po medmrežju (npr. pri komunikaciji po elektronski pošti) pojavijo varnostne vrzeli. Podatke je nemogoče popolnoma zaščititi pred posegom tretje osebe.

 

Podatki o odgovornem subjektu

 

Za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu je odgovoren naslednji subjekt:

 

Werner & Mertz GmbH

Rheinallee 96

D- 55120 Mainz

Nemčija

Telefon: 0049/6131 964-01

E-pošta: info@werner-mertz.com

 

Odgovorni subjekt je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi osebami sprejema odločitve o sredstvih za obdelavo osebnih podatkov (npr. imena, e-poštni naslovi, itd.).

 

Preklic vašega soglasja za obdelavo podatkov

Številni postopki obdelave podatkov se lahko izvedejo le z vašim izrecnim soglasjem. Svoje soglasje lahko tudi kadarkoli prekličete. Če želite to storiti, nam morate samo poslati preprosto sporočilo po elektronski pošti. Preklic ne velja za podatke, ki so bili obdelani pred preklicem obdelave podatkov.

 

Pravica do preklica zbiranja podatkov v posebnih primerih in do neposrednega trženja (čl. 21 Uredbe GDPR, prim. Splošna uredba o varstvu podatkov)

 

Kadar se izvaja obdelava podatkov na podlagi člena 6(1)(e) ali 6(1)(f) GDPR, lahko v izrednih primerih kadarkoli vložite ugovor zoper obdelavo vaših osebnih podatkov; to velja tudi za oblikovanje profila v skladu s temi določili. Za podatke, na kakšni pravni podlagi temelji obdelava podatkov, glejte Izjavo o varstvu podatkov. Ko vložite ugovor, vaši zadevni osebni podatki ne bodo več v obdelavi, razen če dokažemo obstoj zakonitih in nujnih razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če ta obdelava služi za odškodnino, uveljavljanje ali ščitenje zakonitih pravic (ugovor po čl. 21(1) GDPR). Če se vaši osebni podatki obdelujejo za namen neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli vložite ugovor zoper obdelavo zadevnih osebnih podatkov za namen takega trženja; to velja tudi za oblikovanje profila, če je povezano z neposrednim trženjem. Če vložite ugovor, se vaši osebni podatki zatem ne bodo več uporabljali za namen neposrednega trženja (ugovor v skladu s čl. 21(2) GDPR).

 

Pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

 

Pri kršenju Uredbe GDPR ima prizadeti pravico do pritožbe pri nadzornem uradu, posebno v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče, v kateri je njegovo delovno mesto ali kjer je kraj, v katerem je prišlo do domnevne kršitve. Druge zahteve uprave ali sodišča ne vplivajo na pravico do pritožbe.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

 

Imate pravico do zahteve, da se podatki, ki jih samodejno zbiramo na podlagi vašega soglasja ali za izvrševanje pogodbe, shranijo v običajni strojno berljivi obliki in predajo vam ali tretji osebi. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugi odgovorni osebi, bomo to storili samo v primeru, da je to tehnično izvedljivo.

 

Šifriranje v protokolu SSL oz. TLS

 

To spletno mesto zaradi varnosti in za zaščito zaupnih vsebin, kot so naročila ali povpraševanje, ki jih pošljete nam kot upravitelju spletnega mesta, podatke med prenosom šifrira v obliko SSL oz. TLS. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se je povezovalna vrstica brskalnika spremenila iz oblike »http://« v »https://«, v vrstici brskalnika pa se pojavi simbol ključa.

 

Ko se sproži šifriranje v SSL oz. TLS, se lahko podatki prenesejo nam, ne da bi do njih imela dostop tretja oseba.

 

Informacije, blokiranje, brisanje in popravljanje

 

V okviru veljavnih zakonskih določb imate pravico, da kadarkoli brezplačno zahtevate informacije o vaših shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter o namenu obdelave podatkov. Po potrebi lahko te podatke popravite, blokirate ali izbrišete. Če želite to storiti ali imate dodatna vprašanja v zvezi z osebnimi podatki, lahko kadarkoli stopite v stik z nami na naslovu, ki je naveden v pravnih obvestilih.

 

Pravica do omejitve obdelave

 

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Če želite to storiti, lahko stopite v stik z nami na naslovu, ki je naveden v pravnih obvestilih. Pravico do omejitve obdelave imate v naslednjih primerih:

  • Če želite ugovarjati resničnosti osebnih podatkov, ki smo jih shranili, praviloma potrebujemo določen čas, da to preverimo. Med tem časom, ko preverjamo resničnost podatkov, lahko zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če se je oz. se obdelava vaših osebnih podatkov izvaja nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
  • Če ne potrebujemo več vaših osebnih podatkov, vendar jih vi potrebujete za uveljavljanje ali ščitenje pravic ali zahtevanje odškodnine, imate pravico, da namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
  • Če ste vložili ugovor v skladu s čl. 21(1) GDPR, mora biti opravljena presoja med vašimi in našimi interesi. Dokler ni določeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

 

Ko omejite obdelavo vaših osebnih podatkov, se smejo vaši podatki – z izjemo shranjevanja – obdelovati samo z vašim soglasjem ali za uveljavljanje, izvrševanje ali ščitenje zakonitih pravic, za ščitenje pravic drugih fizičnih ali pravnih oseb ali za pomembne javne interese Evropske unije ali njene države članice.

 

Ugovor zoper oglaševanje po elektronski pošti

 

Pri ugovoru zoper oglaševanje po elektronski pošti uporabnik ugovarja zoper uporabo obveznih objavljenih kontaktnih podatkov za posredovanje informacijskih in promocijskih gradiv, ker ga ni izrecno dovolil. Upravitelji spletnih mest si pridržujejo pravico do pravnih sredstev, če prejemajo neželena oglasna sporočila, kot je npr. smetje.

 

4. Zbiranje podatkov na našem spletnem mestu

 

Piškotki

 

Spletne strani deloma uporabljajo tako imenovane »piškotke« (ang. cookies). Piškotki ne škodijo vašemu računalniku in ne vsebujejo virusov. Piškotki se uporabljajo zavoljo boljše uporabniške izkušnje in učinkovitejše ter varnejše uporabe spletnega mesta. So majhne besedilne datoteke, ki se prenesejo na vaš računalnik in jih shrani vaš brskalnik. Večina piškotkov, ki jih uporabljamo, so tako imenovani »sejni piškotki«. Ob koncu vašega obiska se samodejno izbrišejo. Drugi piškotki ostanejo shranjeni na vaši terminalski opremi, dokler jih sami ne izbrišete. Ti piškotki nam omogočajo, da vas prepoznamo ob ponovnem obisku. Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da vas obvesti o nameščanju piškotkov in jih dovolite samo v posameznih primerih, v določenih primerih lahko omogočite sprejem piškotkov, lahko onemogočite vse piškotke, lahko pa zahtevate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Z deaktivacijo piškotkov so lahko nekatere funkcije tega spletnega mesta omejene. Piškotki, ki so potrebni za izvajanje elektronske komunikacije ali za omogočanje določenih funkcij, ki jih želite imeti (npr. funkcije košarice), se shranijo na podlagi čl. 6(1)(f) GDPR. Upravitelj spletnega mesta ima upravičen interes za shranjevanje piškotkov, da zagotovi tehnično brezhibno in izboljšano izvajanje svojih storitev. Če se morebiti shranjujejo tudi drugi piškotki (npr. piškotki za analizo vaših navad med brskanjem), so ti posebej obravnavani v tej Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

 

Datoteke strežniških dnevnikov

 

Ponudnik spletnih mest samodejno prenese in shrani informacije v tako imenovanih datotekah strežniških dnevnikov, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. Te informacije so:

 

• tip in različica brskalnika

• operacijski sistem, ki ga uporabljate

• napotilni URL

• ime gostitelja računalnika, ki dostopa

• čas zahteve strežnika

• IP-naslov

 

Ti podatki se ne združujejo z drugimi viri podatkov.

 

Zbiranje teh podatkov se izvaja na podlagi čl. 6(1)(f) GDPR. Upravitelj spletnega mesta ima upravičen interes za tehnično brezhiben prikaz in izboljšanje njegovega spletnega mesta – za to mora zbirati datoteke strežniških dnevnikov.

 

Kontaktni obrazec

 

Če prek kontaktnega obrazca pošljete povpraševanje, se vaši podatki v obrazcu za povpraševanje in kontaktni podatki, ki ste jih navedli v njem, pri nas shranijo, da lahko obravnavamo povpraševanje ali vas lahko po potrebi prosimo za dodatne informacije. Teh podatkov ne posredujemo brez vašega soglasja.

 

Obdelava podatkov, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, tako poteka izključno na podlagi vašega soglasja (čl. 6(1)(a) GDPR). To soglasje lahko kadarkoli prekličete. Če želite to storiti, nam morate samo poslati preprosto sporočilo po elektronski pošti. Preklic ne velja za postopke obdelave podatkov, ki so bili izvedeni pred preklicem.

 

Podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate, da jih izbrišemo, prekličete svojega soglasja k shranjevanju ali dokler hranjenje podatkov ni več smiselno (npr. po zaključeni obdelavi povpraševanja). To ne velja za obvezne zakonske določbe, kot so obdobja hrambe.

 

Povpraševanje po elektronski pošti, telefonu ali telefaksu

 

Če stopite v stik z nami po elektronski pošti, telefonu ali telefaksu, bomo shranili in obdelali vaše povpraševanje in vse osebne podatke, povezane z njim (ime, povpraševanje) zato, da bomo lahko obravnavali vašo prošnjo. Teh podatkov ne bomo posredovali brez vašega soglasja.

 

Obdelava teh podatkov se izvaja na podlagi čl. 6(1)(b) GDPR, če je vaše povpraševanje povezano z izvrševanjem pogodbe ali če je to potrebno za izvrševanje predpogodbenih ukrepov. V drugih primerih se obdelava izvaja na osnovi vašega soglasja (čl. 6(1)(a) GDPR) in/ali na osnovi naših upravičenih interesov (čl. 6(1)(f) GDPR), ker imamo upravičen interes za učinkovito obdelavo prejetih povpraševanj.

 

Podatki, ki jih pošljete v kontaktnih obrazcih, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate, da jih izbrišemo, prekličete svojega soglasja k shranjevanju ali dokler hranjenje podatkov ni več smiselno (npr. po zaključeni obravnavi vaše prošnje). To ne velja za obvezne zakonske določbe, kot so zakonska obdobja hrambe.

 

Registracija na tem spletnem mestu

 

Na našem spletnem mestu se lahko registrirate, da omogočite uporabo dodatnih funkcij spletnega mesta. Podatke, ki jih vnesete za ta namen, bomo uporabljali le za namene zadevne ponudbe ali storitve, za katero ste se registrirali. Za registracijo morate vnesti vse podatke v polja, ki so označena kot obvezna. V nasprotnem primeru bomo zavrnili registracijo.

 

Za pomembne spremembe, kot je spreminjanje obsega ponudbe ali pri nujnih tehničnih spremembah, bomo uporabili e-poštni-naslov, ki ste ga navedli ob registraciji, da vas bomo obvestili o teh spremembah.

 

Obdelava podatkov, ki jih vnesete ob registraciji, poteka izključno na podlagi vašega soglasja (čl. 6(1)(a) GDPR). Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete. Če želite to storiti, nam morate samo poslati preprosto sporočilo po elektronski pošti. Preklic ne velja za že izvedeno obdelavo podatkov, ki so bili že izvedeni pred preklicem.

 

Podatke, ki jih zberemo ob registraciji, hranimo tako dolgo, kot ste registrirani na našem spletnem mestu, nato jih izbrišemo. To ne velja za zakonska obdobja hrambe.

 

Funkcija komentiranja na tem spletnem mestu

 

Pri funkciji komentiranja na tem spletnem mestu se poleg vašega komentarja shranijo tudi podatki o času nastanka komentarja, vaš e-poštni naslov in – razen če komentar pošiljate anonimno – uporabniško ime, ki ste si ga izbrali.

 

Shranjevanje IP-naslova

Naša funkcija komentiranja shranjuje IP-naslove uporabnikov, ki pišejo komentarje. Komentarjev pred odobritvijo objave na našem spletnem mestu ne preverimo, zato potrebujemo te podatke, da lahko v primeru kršitve prava, kot je poniževanje ali propaganda, ukrepamo zoper avtorja komentarja.

 

Prijava na komentarje

Kot uporabnik spletnega mesta se lahko prijavite na komentarje. V takem primeru prejmete elektronsko sporočilo za potrditev, s katerim preverimo, če ste vi lastnik navedenega e-poštnega naslova. To funkcijo lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo v elektronskem sporočilu z informacijami. Če to storite, se podatki, ki ste jih vnesli za prijavo na komentarje, izbrišejo; če ste nam posredovali te podatke za drug namen in na drugem mestu (npr. naročilo na bilten), ostanejo ti podatki pri nas.

 

Doba hrambe komentarjev

Komentarji in podatki, povezani z njimi (npr. IP-naslov) se shranijo in ostanejo na našem spletnem mestu, dokler se komentirana vsebina v celoti ne izbriše ali če je treba komentarje izbrisati iz pravnih razlogov (npr. če so komentarji žaljivi).

 

Pravna podlaga

Podatki se shranjujejo na podlagi vašega soglasja (čl. 6(1)(a) GDPR). Svoje soglasje lahko kadarkoli prekličete. Če želite to storiti, nam morate samo poslati preprosto sporočilo po elektronski pošti. Preklic ne velja za postopke obdelave podatkov, ki so bili že izvedeni pred preklicem.

 

Obdelava podatkov (podatki o strankah in pogodbah)

 

Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo samo do te mere, kolikor je potrebno za utemeljitev, prilagajanje vsebine ali spreminjanje pravnega razmerja (podatki o stanju). To poteka na podlagi čl. 6(1)(b) GDPR, ki določa obdelavo podatkov za izvrševanje pogodbe ali predpogodbenih ukrepov. Vaše osebne podatke zbiramo, obdelujemo in uporabljamo, kadar uporabljate naše spletne strani, samo takrat, kadar je to potrebno, da lahko uporabniku omogočimo uporabo določene storitve ali jo obračunamo.

 

Zbrani podatki o stranki se ob zaključitvi naročila ali poslovnega razmerja izbrišejo. To ne velja za zakonska obdobja hrambe.

 

5. Družbeni mediji

 

Vtičniki za Facebook (gumba »Všeč mi je« in »Deli z drugimi«)

 

V naše strani so integrirani vtičniki družbenega omrežja Facebook, ki ga upravlja podjetje Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025,USA. Vtičnike za Facebook prepoznate po Facebookovem logotipu ali gumbu »Všeč mi je« (ang. Like) na našem spletnem mestu. Pregled vtičnikov za Facebook si lahko ogledate tukaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

 

Ko obiščete naše spletne strani, se prek vtičnika vzpostavi neposredna povezava med vašim brskalnikom in Facebookovim strežnikom. Tako Facebook prejme informacijo, da ste s svojim IP-naslovom obiskali naše spletno mesto. Če boste kliknili gumb »Všeč mi je«, medtem ko boste prijavljeni v račun Facebook, boste lahko na svoj profil na Facebooku pošiljali povezave z vsebino naših strani. Tako lahko Facebook zabeleži obisk naših spletnih strani v vašem uporabniškem računu. Opozarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine posredovanih podatkov in njihove uporabe prek omrežja Facebook. Za dodatne informacije glejte Facebookov Pravilnik o podatkih: https://sl-si.facebook.com/privacy/explanation.

 

Če ne želite, da Facobook povezuje obisk naših spletnih strani z vašim uporabniškim računom Facebook, se odjavite iz svojega uporabniškega računa Facebook. Uporaba vtičnikov za Facebook se izvaja na podlagi čl. 6(1)(f) GDPR. Upravitelj spletnega mesta ima upravičen interes za čim večjo izpostavljenost v družbenih medijih.

 

Vtičnik za Twitter

 

V naše strani so vključene funkcije storitve Twitter. Te funkcije nudi družba Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Z uporabo storitve Twitter in funkcije »Retweet« (posredovanje) se bodo spletna mesta, ki ste jih obiskali, povezala z vašim računom Twitter in o tem obvestila druge uporabnike. Pri tem se podatki prenesejo tudi na Twitter. Opozarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine posredovanih podatkov in njihove uporabe prek omrežja Twitter. Za dodatne informacije glejte izjavo o varstvu osebnih podatkov storitve Twitter: https://twitter.com/en/privacy.

 

Uporaba vtičnikov za Twitter se izvaja na podlagi čl. 6(1)(f) GDPR. Upravitelj spletnega mesta ima upravičen interes za čim večjo izpostavljenost v družbenih medijih. Svoje nastavitve za varstvo podatkov v storitvi Twitter lahko spreminjate v nastavitvah računa na povezavi https://twitter.com/account/settings.

 

Vtičnik za Google+

 

Naše spletne strani uporabljajo funkcije Google+. Ponudnik storitve je družba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zbiranje in posredovanje podatkov: Z gumbom Google+ lahko javno objavljate informacije. Prek gumba Google+ prejemate vi in drugi uporabniki prilagojene vsebine brskalnika Google in naših partnerjev. Google shrani informacije, katerih vsebino ste označili z »+1«, pa tudi informacije o strani, ki ste jo gledali med klikom na +1. Vaše oznake +1 se lahko dodajo kot predlogi z vašim imenom v profilu in sliko v Googlovih storitvah, npr. v rezultatih iskanja, vašem profilu Google ali na drugih lokacijah na spletnih mestih in v spletnih oglasih.

 

Google zabeleži Google informacije o vaših oznakah +1, da izboljša Googlove storitve za vas in druge uporabnike. Za uporabo gumba Google+ morate imeti javen profil Google, ki ima omogočen ogled po vsem svetu in vsebovati mora vsaj ime. To ime se bo uporabljalo v vseh Googlovih storitvah. V nekaterih primerih lahko to ime nadomesti drugo ime, ki ste ga uporabljali pri deljenju vsebin prek vašega računa Google. Uporabniki, ki poznajo vaš e-poštni naslov ali druge informacije, s katerimi vas je mogoče identificirati, lahko prepoznajo vaš profil Google.

 

Uporaba zbranih informacij: poleg zgoraj navedenih namenov uporabe se informacije, ki jih navedete, uporabijo v skladu z veljavnimi Googlovimi določbami o varstvu osebnih podatkov. Google objavi povzete statistične podatke o oznakah +1 svojih uporabnikov oz. jih posreduje uporabnikom in partnerjem, kot so založniki, oglaševalci ali povezana spletna mesta.

 

Uporaba vtičnikov za Google+ se izvaja na podlagi čl. 6(1)(f) GDPR. Upravitelj spletnega mesta ima upravičen interes za čim večjo izpostavljenost v družbenih medijih.

 

Vtičnik za Instagram

 

V naše strani so vključene funkcije storitve Instagram. Te funkcije nudi družba Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Če ste prijavljeni v svoj račun Instagram, lahko s klikom na gumb Instagram povežete vsebine naših strani s svojim profilom Instagram. Tako lahko Instagram zabeleži obisk naših spletnih strani v vašem uporabniškem računu. Opozarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine posredovanih podatkov in njihove uporabe prek omrežja Instagram.

 

Uporaba vtičnikov za Instagram se izvaja na podlagi čl. 6(1)(f) GDPR. Upravitelj spletnega mesta ima upravičen interes za čim večjo izpostavljenost v družbenih medijih.

 

Za dodatne informacije glejte izjavo o varstvu osebnih podatkov storitve Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

Vtičnik za LinkedIn

 

Naše spletno mesto uporablja funkcije omrežja Linkedin. Ponudnik storitve je družba LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Vsakokrat, ko odprete katero od naših strani, ki vsebuje funkcije LinkedIn, se vzpostavi povezava s strežniki LinkedIn. LinkedIn prejme obvestilo, da ste obiskali naše spletne strani s svojim IP-naslovom. Če kliknete gumb »Recommend« omrežja LinkedIn in ste takrat prijavljeni v svoj račun LinkedIn, lahko LinkedIn zabeleži vaš obisk naših spletnih strani v vašem uporabniškem računu. Opozarjamo, da kot ponudnik strani ne poznamo vsebine posredovanih podatkov in njihove uporabe prek omrežja LinkedIn.

 

Uporaba vtičnikov za LinkedIn se izvaja na podlagi čl. 6(1)(f) GDPR. Upravitelj spletnega mesta ima upravičen interes za čim večjo izpostavljenost v družbenih medijih. Za dodatne informacije glejte izjavo o varstvu osebnih podatkov omrežja LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Vtičnik za XING

 

Naše spletno mesto uporablja funkcije spletnega mesta XING. Ponudnik storitve je podjetje XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Nemčija. Vsakič, ko odprete katero od naših strani, ki vsebuje funkcije XING, se vzpostavi povezava s strežniki družbe XING. Po naših informacijah ponudnik ne shranjuje osebnih podatkov. To velja posebno za IP-naslove ali navade uporabnikov. Uporaba vtičnikov za XING se izvaja na podlagi čl. 6(1)(f) GDPR. Upravitelj spletnega mesta ima upravičen interes za čim večjo izpostavljenost v družbenih medijih. Za dodatne informacije o varstvu podatkov in gumbu XING Share za priporočanje povezav glejte izjavo o varstvu osebnih podatkov družbe XING: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

6. Orodja za analizo in trženje

 

Google Analytics

 

To spletno mesto uporablja funkcije storitve za spletno analizo Google Analytics. Ponudnik storitve je družba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Orodje Google Analytics uporablja tako imenovane piškotke. To so besedilne datoteke, ki se shranjujejo na vašem računalniku in omogočajo analiziranje vaše uporabe spletnega mesta. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta, ki se zberejo s piškotki, se praviloma prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Shranjevanje piškotkov storitve Google Analytics in uporaba tega orodja za analizo se izvajata na podlagi čl. 6(1)(f) GDPR. Upravitelj spletnega mesta ima upravičen interes za analizo navad uporabnikov, da lahko izboljša svojo spletno ponudbo in trženje.

 

Anonimizacija IP-naslova

Na tem spletnem mestu imamo vklopljeno funkcijo anonimizacije IP-naslova. Tako Google IP-naslove iz držav članic Evropske unije ali drugih držav pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru skrajša, preden jih posreduje v ZDA. Google samo izjemoma prenese polni IP-naslov v svoj strežnik v ZDA in ga tam skrajša. Google na zahtevo upravitelja tega spletnega mesta uporablja te informacije, da oceni vašo uporabo spletnega mesta, kar mu omogoča oblikovanje poročila o dejavnostih na spletnem mestu in izvajanje sorodnih storitev, ki so povezane z uporabo spletnega mesta in spleta, za upravitelja spletnega mesta. Google prek orodja Google Analytics ne združuje IP- naslova, ki ga posreduje vaš brskalnik, z drugimi podatki.

 

Vtičnik za brskalnik

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo v vašem brskalniku, vendar vas opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij tega spletnega mesta. Družbi Google lahko preprečite, da zbira podatke, ki jih zajema s piškotki, in podatke v zvezi z vašo uporabo spletnega mesta (vklj. z vašim IP-naslovom) ter jih obdeluje. Če želite to storiti, kliknite spodnjo povezavo za prenos vtičnika za brskalnik ter ga namestite: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Ugovor zoper zbiranje podatkov Kliknite spodnjo povezavo, če želite preprečiti orodju Google Analytics, da bi zbiralo vaše podatke. Tako boste namestiti piškotek za zavrnitev, ki bo preprečeval zbiranje vaših podatkov, ko boste ponovno obiskali spletno mesto: Izključitev storitve Google Analytics. Za več informacij o uporabi uporabniških podatkov v zvezi z orodjem Google Analytics glejte Pravilnik o zasebnosti družbe Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=si.

 

Obdelava naročila

Z družbo Google smo sklenili pogodbo za obdelavo naročil in pri uporabi orodja Google Analytics uveljavljamo stroge zahteve nemških organov za varstvo osebnih podatkov.

 

Demografske značilnosti orodja Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcijo »demografske značilnosti« orodja Google Analytics. Tako lahko ustvarja poročila, ki vsebujejo podatke o starosti, spolu in interesih obiskovalcev spletnih mest. Ti podatki se uporabljajo zaradi interesov družbe Google za trženje; orodje prav tako zbira podatke o obiskih zunanjih ponudnikov. S temi podatki ni mogoče prepoznati posameznih oseb. To funkcijo lahko kadarkoli onemogočite v nastavitvah o videzu in vašem računu Google, prav tako lahko prepoveste, da Google Analytics zbira vaše podatke. Za več informacij glejte poglavje »Ugovor zoper zbiranje podatkov«.

 

Obdobje hrambe

Podatki na ravni uporabnika in rezultatov, ki jih shrani Google in so povezani s piškotki, prepoznavanjem uporabnika (npr. ID uporabnika) ali oglaševalskimi ID (npr. piškotki DoubleClick, oglaševalski ID za Android), se po 14 mesecih anonimizirajo oz. izbrišejo. Za podrobnosti kliknite naslednjo povezavo: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=si

 

WordPress Stats

 

To spletno mesto uporablja orodje WordPress Stats, ki oblikuje statistične podatke o obiskih uporabnikov. Ponudnik orodja je družba Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA. WordPress uporablja piškotke, ki se shranjujejo na vašem računalniku in omogočajo analiziranje vaše uporabe spletnega mesta. Informacije o uporabi našega spletnega mesta, ki jih generirajo piškotki, se shranijo na strežnikih v ZDA. Vaš IP-naslov se po obdelavi in pred shranjevanjem anonimizira.

 

Piškotki »WordPress Stats« ostanejo na vaši terminalski opremi, dokler jih ne izbrišete.

 

Shranjevanje piškotkov »WordPress Stats« in uporaba tega orodja za analizo se izvajata na podlagi čl. 6(1)(f) GDPR. Upravitelj spletnega mesta ima upravičen interes za anonimizirano analizo navad uporabnikov, da lahko izboljša svojo spletno ponudbo in trženje.

 

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da vas obvesti o nameščanju piškotkov in jih dovolite samo v posameznih primerih, dovolite lahko sprejem piškotkov v določenih primerih, lahko prepoveste vse piškotke in tudi zahtevate, da se ob zaprtju brskalnika samodejno izbrišejo. Z onemogočanjem piškotkov so lahko nekatere funkcije našega spletnega mesta omejene.

 

Zoper nadaljnje zbiranje in uporabo vaših podatkov lahko ugovarjate, tako da kliknete to povezavo piškotka za zavrnitev (Opt Out) v vašem brskalniku: https://www.quantcast.com/opt-out/. Ko izbrišete piškotke na vašem računalniku, morate ponovno aktivirati piškotek za zavrnitev.

 

Google Analytics Remarketing

 

Naše spletno mesto uporablja funkcije Google Analytics Remarketing v povezavi s funkcijama Google AdWords in Google DoubleClick, ki delujeta na različnih napravah. Ponudnik storitve je družba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ta funkcija omogoča povezovanje ciljnih skupin s funkcijama Google AdWords in DoubleClick, ki delujeta na različnih napravah, s funkcijo Google Analytics Remarketing. Tako se vam prikazujejo prilagojena oglasna sporočila glede na vaše interese in navade, kadar na določeni terminalski opremi brskate po spletu (npr. mobilnem telefonu), tudi na drugi vrsti vaše terminalske opreme (npr. tabličnem ali osebnem računalniku).

 

Če ste dali ustrezno soglasje, bo Google za ta namen povezal zgodovino brskanja na vašem računalniku in v aplikacijah z vašim računom Google. Tako se omogoči prikazovanje prilagojenih oglasnih sporočil na vsaki vrsti terminalske opreme, na kateri ste prijavljeni v račun Google.

 

Google Analytics za podpiranje te funkcije zbira ID uporabnikov, ki jih je overil Google in so začasno povezani z našimi podatki orodja Google Analytics, kar omogoča identifikacijo in prikaz oglasov ciljnim skupinam na različnih napravah.

 

Ponovno trženje/ciljno oglaševanje na različnih napravah lahko trajno prekličete, tako da deaktivirate prilagojeno trženje v vašem računu Google; da bi to storili, kliknite naslednjo povezavo: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

Zbiranje zbranih podatkov v vašem računu Google se izvaja izključno na podlagi vašega soglasja, ki ga daste ali prekličete na omrežju Google (čl. 6(1)(a) GDPR). Pri postopkih zajemanja podatkov, ki se ne združujejo v vašem računu Google (npr. ker nimate računa Google ali ste prepovedali zbiranje), se zbiranje podatkov izvaja na podlagi čl. 6(1)(f) GDPR. Upravitelj spletnega mesta ima upravičen interes, ker želi opravljati anonimizirano analizo obiskovalcev spletnega mesta za namene trženja. Za dodatne informacije in določbe o varstvu podatkov glejte Pravilnik o zasebnosti družbe Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=si.

 

Google AdWords in Google Conversion Tracking

 

To spletno mesto uporablja orodje Google AdWords. AdWords je spletni program za trženje družbe Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (kratko »Google«).

 

V okviru orodja Google AdWords uporabljamo orodje »Conversion Tracking«. Ko kliknete oglas, ki ga nudi Google, se zažene piškotek za orodje Conversion Tracking. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletni brskalnik prenese na računalnik uporabnika. Tem piškotkom po 30 dneh poteče veljavnost. Ne uporabljajo se za osebno identifikacijo uporabnikov. Če uporabnik obišče določene spletne strani tega spletnega mesta in piškotek še ni potekel, lahko Google in mi zaznamo, da je uporabnik kliknil oglas in da je bil preusmerjen na to stran.

 

Vsaka stranka orodja Google AdWords prejme drugačen piškotek. Piškotkom ni mogoče slediti po spletnih mestih strank orodja AdWords. Informacije, ki so bili zbrane s pomočjo piškotkov Conversion, se uporabljajo za oblikovanje statistike za stranke orodja AdWords, ki so izbrale možnost Conversion-Tracking. Stranke odkrijejo skupno število uporabnikov, ki so kliknili njihov oglas in so bili preusmerjeni na stran, ki je opremljena z značko Conversion Tracking. Vendar stranke ne prejmejo nobenih informacij, s katerimi bi lahko identificirale posamezne uporabnike. Če ne želite biti vključeni v funkcijo sledenja, lahko enostavno zavrnete njeno uporabo, tako da deaktivirate piškotek za Conversion Tracking v uporabniških nastavitvah vašega spletnega brskalnika. Tako ne boste vključeni v oblikovanje statistike orodja Conversion Tracking.

 

Shranjevanje piškotkov »Conversion« in uporaba tega orodja za analizo se izvajata na podlagi čl. 6(1)(f) GDPR. Upravitelj spletnega mesta ima upravičen interes za analizo navad uporabnikov, da lahko izboljša svojo spletno ponudbo in trženje.

 

Za več informacij o orodjih Google AdWords in Google Conversion Tracking glejte Googlove določbe o varstvu osebnih podatkov: https://policies.google.com/privacy?hl=si. Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da vas obvesti o nameščanju piškotkov in jih dovolite samo v posameznih primerih, dovolite lahko sprejem piškotkov v določenih primerih, lahko prepoveste vse piškotke in tudi zahtevate, da se ob zaprtju brskalnika samodejno izbrišejo. Z deaktivacijo piškotkov so lahko nekatere funkcije tega spletnega mesta omejene.

 

Facebook Pixel

 

Naše spletno mesto za merjenje navad uporabnikov uporablja orodje Pixel družbe Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (kratko »Facebook«). Tako lahko spremljamo navade obiskovalcev strani, kadar kliknejo na Facebookov oglas in so preusmerjeni na spletno mesto ponudnika. Tako lahko ocenimo učinkovitost Facebookovih oglasov za statistično obdelavo in raziskavo trga ter temu primerno izboljšamo prihodnje ukrepe za trženje.

 

Kot uporabnik tega spletnega mesta zbiramo anonimne podatke, tako da z njimi ne moremo identificirati uporabnikov. Podatke shrani in obdeluje Facebook, da jih lahko poveže z ustreznim profilom uporabnika in uporabi podatke za oglaševanje, ki poteka v skladu s Facebookovim Pravilnikom o podatkih. Tako lahko Facebook omogoči prikaz oglasov na svojih straneh in tudi zunaj svojega omrežja. Na tako uporabo podatkov kot upravitelj spletnega mesta ne moremo vplivati. Uporaba orodja Facebook Pixel se izvaja na podlagi čl. 6(1)(f) GDPR. Upravitelj spletnega mesta ima upravičen interes za izvajanje ukrepov za učinkovito trženje v sodelovanju z družbenimi mediji.

 

V pravilniku o varstvu podatkov družbe Facebook si lahko preberete druge informacije o varovanju vaše zasebnosti: https://sl-si.facebook.com/about/privacy/.

 

Funkcijo za ponovno trženje »Custom Audiences« lahko deaktivirate tudi v nastavitvah za prikaz oglasov na povezavi https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 

Da bi to storili, morate biti prijavljeni v Facebook. Če nimate računa Facebook, lahko deaktivirate Facebookovo trženje na osnovi navad na spletnem mestu Evropske zveze za interaktivno digitalno oglaševanje: http://www.youronlinechoices.com/sl/your-ad-choices.

 

7. Bilten

 

Podatki o biltenu

 

Če se želite naročiti na bilten, ki ga nudi spletno mesto, potrebujemo vaš e-poštni naslov in informacije, s katerimi lahko preverimo, da ste imetnik navedenega e-poštnega naslova in da se strinjate s prejemanjem biltena. Drugih podatkov ne bomo zbirali oz. jih bomo zbirali samo, če boste sami tako želeli. Te podatke uporabljamo izključno za pošiljanje zahtevanih informacij in jih ne posredujemo tretjim osebam.

 

Obdelava podatkov, ki so vneseni v obrazec za naročilo na bilten, poteka izključno na podlagi vašega soglasja (čl. 6(1)(a) GDPR). Svoje soglasje k shranjevanju podatkov, e-poštnega naslova in uporabo teh podatkov za pošiljanje biltenov lahko kadarkoli prekličete, tako da v biltenu kliknete povezavo »Odjava«. Preklic ne velja za postopke obdelave podatkov, ki so bili že izvedeni pred preklicem.

 

Podatki, ki jih uporabljamo za pošiljanje biltenov, so shranjeni pri nas in če se boste odjavili od biltena, jih bomo izbrisali. To ne velja za podatke, ki jih hranimo za druge namene.

 

8. Vtičniki in orodja

 

YouTube z dodatno zaščito podatkov

 

Naše spletno mesto uporablja vtičnike spletnega mesta YouTube. Upravitelj teh strani je podjetje YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube uporabljamo v načinu dodatne zaščite podatkov. Po podatkih spletnega mesta YouTube ta vtičnik zagotavlja, da YouTube ne more shraniti nobenih informacij o obiskovalcih tega spletnega mesta, dokler si ogledajo enega posnetka. Ne izključujemo možnosti, da YouTube z načinom dodatne zaščite podatkov posreduje vaše podatke svojim partnerjem. YouTube vzpostavi povezavo z omrežjem Google DoubleClick ne glede na to, ali ste si ogledali katerega od posnetkov ali ne.

 

Takoj ko zaženete posnetek YouTube na našem spletnem mestu, se vzpostavi povezava s strežniki podjetja YouTube. Strežnik podjetja YouTube prejme informacijo, da ste obiskali določeno stran našega spletnega mesta. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, omogočate omrežju, da lahko neposredno poveže vaše navade pri brskanju po spletu z vašim osebnim profilom. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz svojega računa YouTube.

 

YouTube lahko po zagonu posnetka na vaši terminalski opremi shrani tudi različne piškotke. YouTube lahko s pomočjo teh piškotkov prejema informacije o obiskovalcih našega spletnega mesta. Te informacije se med drugim uporabljajo za zajemanje statističnih podatkov o posnetkih, izboljšanje prijaznosti uporabniku in preprečevanje poskusov prevar. Piškotki ostanejo na vaši terminalski opremi, dokler jih ne izbrišete.

 

Po zagonu posnetka z omrežja YouTube se lahko sprožijo tudi drugi postopki obdelave podatkov, na katere ne moremo vplivati.

 

Uporaba omrežja YouTube se izvaja zaradi našega interesa, da bi ustrezno prikazali naše spletne ponudbe. To pomeni, da imamo upravičen interes v smislu čl. 6(1)(f) GDPR.

 

Dodatne informacije o varstvu osebnih podatkov družbe YouTube si lahko preberete v njeni izjavi o varstvu osebnih podatkov: https://policies.google.com/privacy.

 

Google Zemljevidi (s soglasjem)

 

Ta stran uporablja orodje Google Zemljevidi s pomočjo programskega vmesnika. Ponudnik storitve je družba Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

Da bi zagotovili varstvo osebnih podatkov na našem spletnem mestu, deaktiviramo Google Zemljevide, ko prvič obiščete naše spletno mesto. Neposredna povezava z Googlovimi strežniki se vzpostavi šele, ko sami aktivirate Google Zemljevide (soglasje v skladu s čl. 6(1)(a) GDPR). Tako preprečimo, da bi bili vaši podatki posredovani družbi Google že ob vašem prvem obisku spletnega mesta.

 

Google Zemljevidi shranijo vaš IP-naslov šele, ko aktivirate Google Zemljevide. Ta se nato praviloma prenese na Googlov strežnik v ZDA in tam shrani. Ponudnik tega spletnega mesta po aktivaciji Google Zemljevidov ne more vplivati na ta prenos podatkov. Za več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki glejte Pravilnik o zasebnosti družbe Google: https://policies.google.com/privacy.

 

9. Lastne storitve

 

Prijave na prosta delovna mesta

 

Nudimo vam možnost, da pri nas oddate prijave na prosta delovna mesta (npr. po elektronski ali navadni pošti ali s spletnim obrazcem za prijavo). Spodaj si lahko preberete informacije o obsegu, namenu in uporabi osebnih podatkov, ki jih zbiramo v okviru postopka prijave. Zagotavljamo vam, da se zbiranje, obdelava in uporaba vaših podatkov izvajajo v skladu z veljavnim pravom o varstvu osebnih podatkov in vsemi drugimi zakonskimi določbami in da z vašimi podatki ravnamo strogo zaupno.

 

Obseg in namen zbiranja podatkov

 

Če nam pošljete prijavo, obdelamo vaše osebne podatke, ki so povezani z njo, (npr. kontaktne podatke, sporočila, priloge za prijavo, opombe v zvezi z zaposlitvenimi razgovori, itd.) le do te mere, kot je potrebno za sprejetje odločitve glede zaposlitvenega razmerja. Pravna podlaga za tako obdelavo je čl. 26 nemškega zveznega zakona o zasebnosti – BDSG (ureditev zaposlitve), čl. 6(1)(b) GDPR (splošno zaposlitveno razmerje) in – če ste potrdili soglasje – čl. 6(1)(a) GDPR. Soglasje lahko kadarkoli prekličete. Vaše osebne podatke bomo v podjetju posredovali le osebam, ki sodelujejo pri obravnavi vaše prijave za prosto delovno mesto.

 

Če bo vaša prijava uspešna, bomo na podlagi čl. 26 BDSG in čl. 6(1)(b) GDPR shranili podatke, ki ste nam jih posredovali, v našem sistemu za obdelavo podatkov, da bomo lahko uredili zaposlitveno razmerje.

 

Obdobje hrambe podatkov

 

Če vam ne moremo ponuditi zaposlitve, če smo zavrnili vašo prijavo ali ste jo vi umaknili, če ste preklicali svoje soglasje za obdelavo podatkov ali od nas zahtevate, da izbrišemo podatke, bomo za določeno obdobje shranili podatke, ki ste nam jih posredovali, vključno z morebitnimi fizičnimi dokumenti v zvezi s prijavo. Hranili jih bomo največ 6 mesecev (obdobje hrambe) po zaključku postopka zaposlitve, da bomo lahko preverili podrobnosti postopka prijave, če bi se pojavila neskladja (čl. 6(1)(f) GDPR).

 

ZOPER TO HRAMBO LAHKO VLOŽITE UGOVOR, ČE VAŠI UPRAVIČENI INTERESI PREVLADAJO NAD NAŠIMI INTERESI.

 

Po poteku obdobja hrambe se podatki izbrišejo, razen če obstaja zakonska obveznost hrambe ali drug pravni razlog za nadaljnjo hrambo. Če ugotovimo, da bomo morali hraniti vaše podatke tudi po poteku roka hrambe (npr. zaradi morebitnega ali sorodnega pravnega spora), bomo te podatke izbrisali šele potem, ko postanejo brezpredmetni. To ne velja za druge zakonske obveznosti hrambe.